ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Zarządu

Pobierz dane XMLAkt prawny: 277/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 277/2023

Szczegóły informacji

277/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data podjęcia/podpisania: 2023-07-25

Data wejścia w życie: 2023-07-25

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2023 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm. ), uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1
W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XLIX/237/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. dokonano następujących zmian:
1.      Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 94.311.444,28 zł i obejmuje:
1)      wydatki bieżące w kwocie 59.505.483,59 zł, z czego
a.      wydatki jednostek budżetowych 56.684.903,29 zł , w tym:
·   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.711.076,62 zł,
·   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.973.826,67 ,
b.      dotacje na zadania bieżące 637.792,00 zł,
c.       świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.430.453,00 ,
d.      wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 424.055,30 zł,
e.      obsługa długu 328.280,00  zł,
2)      wydatki majątkowe w kwocie 34.805.960,69 zł, z czego:
a.      inwestycje i zakupy inwestycyjne 34.755.960,69 zł w tym:
·   na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 20.000,00 zł
b.      pozostałe wydatki majątkowe 50.000,00 zł
2.      Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 8.221.981,97 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 5.166.008,92 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 555.973,05 zł (w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.500.000,00 zł
 
§ 2
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2023 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wicestarosta  
Mariusz Fatyga

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony