ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Zarządu

Pobierz dane XMLAkt prawny: LVII/277/2023Drukuj informacjęAkt prawny: LVII/277/2023

Szczegóły informacji

LVII/277/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LVII

Kadencja: VI (2018-2024)

Data podjęcia/podpisania: 2023-09-29

Data wejścia w życie: 2023-09-26

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2023 pozycja 4880, opublikowano dnia: 2023-10-04

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2023 rok

Na podstawie:

       Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 235, 236 i 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r.  poz. 1270) uchwala się co następuje:

Treść:

 § 1
W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XLIX/237/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. dokonano następujących zmian:
1.       Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 92.983.573,77 zł  i obejmuje:
1)      dochody bieżące w kwocie 61.755.069,85 zł  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 57.569,14 zł
2)      dochody majątkowe w kwocie 31.228.503,92 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.003,92 zł.
2.       Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 98.619.332,89 zł i obejmuje:
1)      wydatki bieżące w kwocie 63.750.502,20 zł, z czego
a.       wydatki jednostek budżetowych 60.881.536,90 zł , w tym:
·   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.528.009,10 zł,
·   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.353.527,80 ,
b.       dotacje na zadania bieżące 644.177,00 zł,
c.       świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.434.453,00 ,
d.       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 424.055,30 zł,
e.       obsługa długu 366.280,00  zł,
2)      wydatki majątkowe w kwocie 34.868.830,69 zł, z czego:
a.       inwestycje i zakupy inwestycyjne 34.780.830,69 zł w tym:
·   na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 20.000,00 zł
b.       pozostałe wydatki majątkowe 88.000,00 zł
3.       Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszej uchwały.
4.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5.       Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.
6.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8.       Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9  do niniejszej uchwały.
9.       Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 5.635.759,12 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 2.579.786,07 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 555.973,05 zł (w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.500.000,00 zł
10.     Przychody budżetu wyniosą 7.035.759,12 , rozchody budżetu wyniosą
1.400.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2023 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3
1.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie              
Halina Faj                 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Atkielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-11 13:16:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Atkielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-24 10:58:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Atkielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-24 10:58:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony