ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
Nr aktu prawnego
235/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022– 2030
Nr aktu prawnego
XLVIII/233/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVIII/232/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży na rzecz mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
XLVIII/231/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Powiatowi Oleckiemu realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych na rzecz mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
XLVIII/230/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVIII/229/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/185/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
Nr aktu prawnego
XLVIII/228/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
234/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie projektu budżetu powiatu węgorzewskiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
233/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
232/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji