ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
195/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na rok 2022
Nr aktu prawnego
194/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia kwot do naliczenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2022
Nr aktu prawnego
193/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2022 roku
Nr aktu prawnego
192/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
191/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
190/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
189/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2022 r.
Nr aktu prawnego
188/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022, a także koła gospodyń wiejskich
Nr aktu prawnego
187/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. J. Bema do działania w imieniu powiatu w związku z realizacją w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie projektu w ramach programu ERASMUS+
Nr aktu prawnego
186/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji