ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Pozezdrze zimowego utrzymania części dróg powiatowych
Nr aktu prawnego
XLVII/220/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo zimowego utrzymania części dróg powiatowych
Nr aktu prawnego
XLVII/219/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna i zrębki
Nr aktu prawnego
228/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
227/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla Najzdolniejszych Uczniów - Mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
226/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-10-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2022 roku
Nr aktu prawnego
225/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-09-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
224/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022– 2030
Nr aktu prawnego
XLVI/218/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/217/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgorzewski
Nr aktu prawnego
XLVI/216/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji