ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w 2023 roku na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
245/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
244/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
243/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia składu członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
242/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
Nr aktu prawnego
241/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
240/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
239/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
238/2022
Status
Zmieniony
Lp: 69
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie na rok 2023 dla typu domu A,B,C
Nr aktu prawnego
237/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Węgorzewskiego w 2023 roku
Nr aktu prawnego
236/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji