ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
165/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie projektu budżetu powiatu węgorzewskiego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
164/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
163/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie na rok 2022 dla typu domu A,B,C
Nr aktu prawnego
162/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Węgorzewskiego za III kwartał 2021 roku
Nr aktu prawnego
161/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
160/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-10-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania
Nr aktu prawnego
159/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
158/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-10-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Węgorzewskiego w 2022 roku
Nr aktu prawnego
157/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-10-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla Najzdolniejszych Uczniów - Mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
156/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji