ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Węgorzewie wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XLIV/205/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna i zrębki
Nr aktu prawnego
213/2022
Status
Nieobowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
212/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej sporządzonego za 2021 rok
Nr aktu prawnego
211/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
210/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
209/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022– 2030
Nr aktu prawnego
XLIII/204/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/203/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Węgorzewskim za rok 2021”
Nr aktu prawnego
XLIII/202/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 167/2021 Zarządu Powiatu w Węgorzewie z dnia 30 listopada 2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
208/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji