ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
145/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2020 rok Dyrektorowi Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Nr aktu prawnego
144/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Powiatu Węgorzewskiego do realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
143/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej 1724N Wronka-Wilkasy celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
142/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
141/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
140/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
139/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
138/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. M. Zaruskiego w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
137/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
136/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji