ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w 2023 roku na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
245/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
244/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2023 rok
Nr aktu prawnego
L/243/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Węgorzewski
Nr aktu prawnego
L/242/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo zadań powiatowej biblioteki publicznej
Nr aktu prawnego
L/241/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie
Nr aktu prawnego
L/240/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie
Nr aktu prawnego
L/239/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
243/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia składu członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
242/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
Nr aktu prawnego
241/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji