ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia bilansów za 2023 rok
Nr aktu prawnego
327/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-04-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”
Nr aktu prawnego
326/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-04-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2024 rok
Nr aktu prawnego
325/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Węgorzewie za 2023 rok
Nr aktu prawnego
324/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
323/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Nr aktu prawnego
322/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2024 roku
Nr aktu prawnego
321/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Nr aktu prawnego
320/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
319/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia kwot do naliczenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2024
Nr aktu prawnego
318/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji