ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1231
Data podjęcia
2002-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2002 rok
Nr aktu prawnego
IV/26/2002
Status
Obowiązujący
Lp: 1232
Data podjęcia
2002-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2002 rok
Nr aktu prawnego
IV/25/2002
Status
Obowiązujący
Lp: 1233
Data podjęcia
2002-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2002 rok
Nr aktu prawnego
IV/24/2002
Status
Obowiązujący
Lp: 1234
Data podjęcia
2002-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2002 rok
Nr aktu prawnego
IV/23/2002
Status
Obowiązujący
Lp: 1235
Data podjęcia
2002-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
IV/22/2002
Status
Obowiązujący
Lp: 1236
Data podjęcia
2002-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju powiatu.
Nr aktu prawnego
IV/21/2002
Status
Obowiązujący
Lp: 1237
Data podjęcia
2002-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
III/20/2002
Status
Uchylony
Lp: 1238
Data podjęcia
2002-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie dostosowania struktury wewnętrznej Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz sposobu realizacji zadań, do bieżących możliwości ich finansowania.
Nr aktu prawnego
III/19/2002
Status
Obowiązujący
Lp: 1239
Data podjęcia
2002-12-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2002 r.
Nr aktu prawnego
III/18/2002
Status
Obowiązujący
Lp: 1240
Data podjęcia
2002-12-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2002 rok
Nr aktu prawnego
III/17/2002
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji