ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1241
Data podjęcia
2002-12-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wezwania Rady Powiatu w Giżycku do usunięcia naruszenia interesu prawnego Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
III/16/2002
Status
Obowiązujący
Lp: 1242
Data podjęcia
2002-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty
Nr aktu prawnego
II/15/2002
Status
Obowiązujący
Lp: 1243
Data podjęcia
2002-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie powołania doraźnej Komisji w celu opracowania projektu Statutu
Nr aktu prawnego
II/14/2002
Status
Obowiązujący
Lp: 1244
Data podjęcia
2002-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do wykonywania funkcji pracodawcy wobec Starosty
Nr aktu prawnego
II/13/2002
Status
Obowiązujący
Lp: 1245
Data podjęcia
2002-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2002 rok
Nr aktu prawnego
II/12/2002
Status
Obowiązujący
Lp: 1246
Data podjęcia
2002-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2002 rok
Nr aktu prawnego
II/11/2002
Status
Obowiązujący
Lp: 1247
Data podjęcia
2002-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyboru członków Komisji Społecznej i Spraw Obywatelskich
Nr aktu prawnego
I/10/2002
Status
Obowiązujący
Lp: 1248
Data podjęcia
2002-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyboru członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Nr aktu prawnego
I/9/2002
Status
Obowiązujący
Lp: 1249
Data podjęcia
2002-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
I/8/2002
Status
Obowiązujący
Lp: 1250
Data podjęcia
2002-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
I/7/2002
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji