ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1251
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
Nr aktu prawnego
XXIII/103/2012
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1252
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach.
Nr aktu prawnego
XXIII/102/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1253
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Powiat Węgorzewski
Nr aktu prawnego
XXIII/101/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1254
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIII/100/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1255
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych
Nr aktu prawnego
XXIII/99/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1256
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia: Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Józefa Bema w Węgorzewie oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Węgorzewie.
Nr aktu prawnego
XXIII/98/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1257
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji: Liceum Profilowanego, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Uzupełniającego Technikum Zawodowego dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Józefa Bema w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XXIII/97/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1258
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na rok 2012
Nr aktu prawnego
XXIII/96/2012
Status
Zmieniony
Lp: 1259
Data podjęcia
2012-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok.
Nr aktu prawnego
95/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1260
Data podjęcia
2012-03-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXII/95/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji