ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1261
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
XVIII/81/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1262
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie odwołania członka Komisji Społecznej i Spraw Obywatelskich
Nr aktu prawnego
XVIII/80/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1263
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie współdziałania powiatów: węgorzewskiego, giżyckiego i piskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/79/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1264
Data podjęcia
2011-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok
Nr aktu prawnego
XVII/78/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1265
Data podjęcia
2011-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
XVI/77/2011
Status
Uchylony
Lp: 1266
Data podjęcia
2011-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok
Nr aktu prawnego
XVI/76/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1267
Data podjęcia
2011-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie „Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.”
Nr aktu prawnego
XVI/75/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1268
Data podjęcia
2011-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
75/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1269
Data podjęcia
2011-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie projektu budżetu powiatu na 2012 rok.
Nr aktu prawnego
74/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1270
Data podjęcia
2011-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
73/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji