ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1261
Data podjęcia
2009-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
XLVIII/212/2009
Status
Zmieniony
Lp: 1262
Data podjęcia
2009-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” i wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Powiatu Węgorzewskiego w Stowarzyszeniu.
Nr aktu prawnego
XLVIII/211/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1263
Data podjęcia
2009-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XLVII/210/2009
Status
Uchylony
Lp: 1264
Data podjęcia
2009-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie pomocy rzeczowej dla Rejonu Jaworowskiego
Nr aktu prawnego
XLVII/209/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1265
Data podjęcia
2009-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/208/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1266
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/207/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1267
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia stanowiska o finansowaniu w ramach zadań zleconych składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych
Nr aktu prawnego
XLVI/206/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1268
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie odwołania oraz powołania przedstawiciela Rady Społecznej Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nr aktu prawnego
XLVI/205/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1269
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Węgorzewskiego o utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej
Nr aktu prawnego
XLVI/204/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1270
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/170/2009 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na rok 2009.
Nr aktu prawnego
XLVI/203/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji