ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1281
Data podjęcia
2011-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach.
Nr aktu prawnego
64/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1282
Data podjęcia
2011-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach.
Nr aktu prawnego
63/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1283
Data podjęcia
2011-10-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok
Nr aktu prawnego
XIV/72/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1284
Data podjęcia
2011-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Nr aktu prawnego
XIII/71/2011
Status
Zmieniony
Lp: 1285
Data podjęcia
2011-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XIII/70/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1286
Data podjęcia
2011-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Nr aktu prawnego
XIII/69/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1287
Data podjęcia
2011-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok
Nr aktu prawnego
XIII/68/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1288
Data podjęcia
2011-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia „POWIATOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA 2011 – 2014”
Nr aktu prawnego
XIII/67/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1289
Data podjęcia
2011-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu
Nr aktu prawnego
XIII/66/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1290
Data podjęcia
2011-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
62/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji