ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1301
Data podjęcia
2011-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie projektu budżetu powiatu na 2012 rok.
Nr aktu prawnego
74/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1302
Data podjęcia
2011-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
73/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1303
Data podjęcia
2011-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie regulowania płatności przejmowanych po SP ZOZ w Likwidacji w Węgorzewie.
Nr aktu prawnego
72/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1304
Data podjęcia
2011-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie opracowania przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże projektów planów finansowych będących podstawą przygotowania projektu budżetu na kolejny rok budżetowy.
Nr aktu prawnego
71/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1305
Data podjęcia
2011-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu.
Nr aktu prawnego
70/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1306
Data podjęcia
2011-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok
Nr aktu prawnego
XV/74/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1307
Data podjęcia
2011-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/57/2011 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 04 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na rok 2011
Nr aktu prawnego
XV/73/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1308
Data podjęcia
2011-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie blokowaniu planowanych wydatków budżetowych na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
69/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1309
Data podjęcia
2011-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
68/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1310
Data podjęcia
2011-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla Najzdolniejszych Uczniów - Mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego.
Nr aktu prawnego
67/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji