ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1311
Data podjęcia
2011-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Nr aktu prawnego
XII/60/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1312
Data podjęcia
2011-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
XII/59/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1313
Data podjęcia
2011-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia ul. Nadbrzeżnej w Węgorzewie kategorii drogi powiatowej
Nr aktu prawnego
XII/58/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1314
Data podjęcia
2011-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na rok 2011
Nr aktu prawnego
XII/57/2011
Status
Zmieniony
Lp: 1315
Data podjęcia
2011-07-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu reorganizacji SPZOZ w Węgorzewie w likwidacji
Nr aktu prawnego
XI/56/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1316
Data podjęcia
2011-07-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie.
Nr aktu prawnego
46/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1317
Data podjęcia
2011-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
45/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1318
Data podjęcia
2011-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach.
Nr aktu prawnego
44/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1319
Data podjęcia
2011-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian planu finansowego dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku.
Nr aktu prawnego
43/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1320
Data podjęcia
2011-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
42/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji