ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1321
Data podjęcia
2011-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia bilansu skonsolidowanego za 2010 rok.
Nr aktu prawnego
41/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1322
Data podjęcia
2011-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej sporządzonego za 2010 rok.
Nr aktu prawnego
40/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1323
Data podjęcia
2011-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie w likwidacji sporządzonego za 2010 rok.
Nr aktu prawnego
39/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1324
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
38/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1325
Data podjęcia
2011-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok
Nr aktu prawnego
Nr X/55/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1326
Data podjęcia
2011-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2011 – 2026
Nr aktu prawnego
Nr X/54/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1327
Data podjęcia
2011-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
X/53/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1328
Data podjęcia
2011-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2010 r.
Nr aktu prawnego
X/52/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1329
Data podjęcia
2011-06-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego uznania dzierżawy jako trwałej formy gospodarowania w rolnictwie
Nr aktu prawnego
IX/51/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1330
Data podjęcia
2011-06-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w wyrównaniu poziomu dopłat rolniczych dla Polski
Nr aktu prawnego
IX/50/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji