ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1331
Data podjęcia
2011-06-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo zadań powiatowej biblioteki publicznej
Nr aktu prawnego
IX/49/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1332
Data podjęcia
2011-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie opinii dotyczącej zaliczenia ul. Nadbrzeżnej w Węgorzewie, do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
37/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1333
Data podjęcia
2011-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Nr aktu prawnego
36/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1334
Data podjęcia
2011-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie.
Nr aktu prawnego
35/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1335
Data podjęcia
2011-05-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian planu finansowego dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku.
Nr aktu prawnego
34/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1336
Data podjęcia
2011-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
33/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1337
Data podjęcia
2011-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie.
Nr aktu prawnego
32/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1338
Data podjęcia
2009-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru członka Komisji Społecznej i Spraw Obywatelskich
Nr aktu prawnego
Nr XLIII/192/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1339
Data podjęcia
2011-05-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok
Nr aktu prawnego
VIII/48/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1340
Data podjęcia
2011-04-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia bilansów za 2010 rok.
Nr aktu prawnego
31/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji