ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1341
Data podjęcia
2011-04-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu.
Nr aktu prawnego
30/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1342
Data podjęcia
2011-04-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu.
Nr aktu prawnego
29/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1343
Data podjęcia
2011-04-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie.
Nr aktu prawnego
28/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1344
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/166/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1345
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/163/2008 Rady Powiatu Węgorzewskiego z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XXXV/164/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1346
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie powierzenia Gminie Budry zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
Nr aktu prawnego
VII/47/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1347
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia do programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”
Nr aktu prawnego
VII/46/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1348
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wstrzymania wykonywania przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2011– 2026
Nr aktu prawnego
VII/45/2011
Status
Uchylony
Lp: 1349
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok
Nr aktu prawnego
VII/44/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1350
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
Nr aktu prawnego
VII/43/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji