ˆ

Uchwały Rady

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLVI/210/2018Drukuj informacjęAkt prawny: XLVI/210/2018

Szczegóły informacji

XLVI/210/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVI

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2018-06-21

Data podjęcia/podpisania: 2018-05-24

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 2640, opublikowano dnia: 2018-06-07

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Traci moc:

XI/55/2015, XII/59/2011

Treść:

UCHWAŁA NR XLVI/210/2018
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 24 maja 2018
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2017 r., poz. 1868), art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2222) Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się następujące stawki za zajęcie pasa drogowego:
 
1. Za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym z wyłączeniem infrastruktury telekomunikacyjnej ustala następujące stawki:
- chodnik – 9 zł/m2/dzień,
- pobocze, zieleniec – 6 zł/m2/dzień
- jezdnia do 20 % szerokości – 6 zł/m2/dzień,
- jezdnia od 20 % do 50 % szerokości – 8 zł/m2/dzień
- jezdnia powyżej 50 % szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 10 zł/m2/dzień
- pozostałe elementy pasa drogowego – 5 zł/m2/dzień
 
2. Roczna stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – z wyłączeniem infrastruktury telekomunikacyjnej wynosi 200 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia.
 
3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego – z wyłączeniem infrastruktury telekomunikacyjnej – 3 zł/m2/dzień.
 
4. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w nim reklamy (opłata za jedną stronę banneru reklamowego) - 3 zł/m2/dzień.
 
5. Roczne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili” za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia wynoszą:
- w poprzek drogi – 5 zł/m2/rok
- w jezdni – 1,50 zł/m2/rok
- poza jezdnią – 0,50 zł/m2/rok
 
6. Stawki opłat za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dotyczących infrastruktury „ostatniej mili” wynoszą:
- jezdnia do 50 % szerokości – 0,05 zł/m2/dzień
- jezdnia ponad 50 % szerokości – 0,08 zł/m2/dzień
- poza jezdnią – 0,04 zł/m2/dzień
 
7. Stawka opłat za zajęcie 1 m2 następujących elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej wynosi:
- jezdnia, zjazd, parking – 0,10 zł/m2/dzień
- chodnik – 0,08 zł/m2/dzień
- zielenic, pobocze – 0,05 zł/m2/dzień
 
8. Roczna stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego będących infrastrukturą telekomunikacyjną wynosi 18 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/59/2011 Rady powiatu w Węgorzewie z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz uchwała Nr XI/55/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
            w Węgorzewie           
         Maciej  Zmitrowicz       
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabeala Buć-Filipczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Węgorzewski Halina Faj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-28 12:17:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-28 12:19:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-08 10:35:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4532 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony