ˆ

Uchwały Rady

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI/35/2003 Drukuj informacjęAkt prawny: VI/35/2003

Szczegóły informacji

VI/35/2003

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: VI

Kadencja: II (2002-2006)

Data wejścia w życie: 2003-02-27

Data podjęcia/podpisania: 2003-02-27

Tytuł aktu:

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie

Utracił moc przez:

VI/35/2011, VI/35/2011

Treść:

UCHWAŁA Nr VI/35/2003
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 lutego 2003r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
Na podstawie art. 35 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1593 z póz. zm.) uchwala się co następuje:
§1.
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgorzewie stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/31/2002 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 marca 2002r. zmieniony uchwałą Nr XVIII/92/2002 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 2 października 2002r. wprowadza się następujące zmiany :
 1. W § 11 punkt l dodaje się podpunkt 11 w brzmieniu:
     11) Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Informacji Europejskiej"
 2. Dodaje się § 27 b w następującym brzmieniu : 
     § 27 b Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Informacji Europejskiej
     Ośrodek ma na celu przygotowanie i dystrybucję informacji związanych z przyszłą akcesją Polski do Unii Europejskiej
        I. Ośrodek tworzą pracownicy Starostwa wyznaczeni zarządzeniem Starosty.
        II . Do zadań Ośrodka w szczególności należy :
           1. Przygotowywanie ocen sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu oraz koncepcji (opcji) rozwojowych w poszczególnych obszarach odpowiedzialności powiatu, w tym:
              - Rolnictwa;
              - Przedsiębiorczości;
              - Turystyki;
              - Ochrony środowiska; 
              - Infrastruktury;
              - Polityki informacyjnej i promocji;
           2. Określenie struktury i propozycji zadań w ramach Powiatowego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
           3. Przedstawianie propozycji organizacji działań w sferze kreowania kierunków rozwoju powiatu. 
           4. Udział w opracowaniu �Strategii Rozwoju Powiatu" oraz Powiatowego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
           5. Przegotowywanie oraz dystrybucja �Biuletynów Informacyjnych" o działających funduszach pomocowych, warunkach uzyskania pomocy.
           6. Doradztwo dla ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie adaptacji obowiązujących procedur UE.
           7. Przygotowanie wniosków o udzielenie dotacji, pożyczek na inwestycje planowane przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu. 
           8. Pomoc merytoryczna dla Gminnych Ośrodków Doradztwa i Informacji Europejskiej.
           9. Działania edukacyjne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie popularyzacji wiedzy o UE" .
 3. Zmienia się schemat organizacyjny Starostwa stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
PRZEWODNICZĄCY RADY
Edmund Budny      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Buć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Buć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-03 13:35:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-07-08 13:45:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć-Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-07-04 10:57:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4779 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony