ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XL/191/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/190/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo zadań powiatowej biblioteki publicznej
Nr aktu prawnego
XXXIX/189//2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie
Nr aktu prawnego
XXXIX/188/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII/187/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
XXXVIII/186/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/185/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII/184/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/183/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „ Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w powiecie Węgorzewskim na lata 2021-2022”
Nr aktu prawnego
XXXVIII/182/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji