ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2171
Data podjęcia
2009-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie
Nr aktu prawnego
XLIV/193/2009
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2172
Data podjęcia
2009-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
Nr aktu prawnego
294/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2173
Data podjęcia
2009-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zespołu Konsultacyjno – Opiniującego.
Nr aktu prawnego
293/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2174
Data podjęcia
2009-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatrudnienia i powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
292/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2175
Data podjęcia
2009-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
291/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2176
Data podjęcia
2009-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
290/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2177
Data podjęcia
2009-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie: powołania reprezentacji Powiatu Węgorzewskiego w Mistrzostwach Polski Powiatów w Brydżu Sportowym.
Nr aktu prawnego
289/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2178
Data podjęcia
2009-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie: podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla Najzdolniejszych Uczniów – Mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego na rok 2009.
Nr aktu prawnego
288/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2179
Data podjęcia
2009-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi wewnętrznej – ul. Kościelnej w m. Radzieje do kategorii drogi gminnej.
Nr aktu prawnego
287/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2180
Data podjęcia
2009-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
286/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji