ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2211
Data podjęcia
2009-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
229/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2212
Data podjęcia
2009-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały Nr 111/2008 z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno – Opiniującego do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
Nr aktu prawnego
228/ 2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2213
Data podjęcia
2009-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Balon – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu w Węgorzewie do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr aktu prawnego
227/ 2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2214
Data podjęcia
2009-02-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
226/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2215
Data podjęcia
2009-02-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie Wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotację na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach Konkursu Ofert 2009
Nr aktu prawnego
225/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2216
Data podjęcia
2009-02-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmiany dokumentów zatwierdzonych Uchwałą Nr 95/2007 Zarządu Powiatu w Węgorzewie, z dnia 17 grudnia 2007 roku dla oferentów ubiegających się o dotacje na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
Nr aktu prawnego
224/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2217
Data podjęcia
2009-02-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyznaczenia jednostki upoważnionej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i innych odpowiedzialności
Nr aktu prawnego
223/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2218
Data podjęcia
2009-01-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2009 rok
Nr aktu prawnego
222/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2219
Data podjęcia
2009-01-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie udziału Zespołu Szkół Ogólnokształcących w zakresie realizacji projektu „Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS
Nr aktu prawnego
221/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2220
Data podjęcia
2009-01-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie udziału Zespołu Szkół Zawodowych w zakresie realizacji projektu „Pewny zawód – lepsza przyszłość – podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie”.
Nr aktu prawnego
220/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji