ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2231
Data podjęcia
2009-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
260/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2232
Data podjęcia
2009-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi położonej na działkach gruntu o nr geod. 298/3 i 332 w obrębie geodezyjnym Harsz do kategorii drogi gminnej o Nr 132002 N Harsz – Pieczarki
Nr aktu prawnego
259/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2233
Data podjęcia
2009-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
258/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2234
Data podjęcia
2009-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu za 2008 rok
Nr aktu prawnego
257/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2235
Data podjęcia
2009-05-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2009
Nr aktu prawnego
256/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2236
Data podjęcia
2009-05-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
255/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2237
Data podjęcia
2009-05-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia bilansów za 2008 rok
Nr aktu prawnego
254/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2238
Data podjęcia
2009-05-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków EFS
Nr aktu prawnego
253/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2239
Data podjęcia
2009-05-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie projektu systemowego pt. „Pomocna dłoń – zespół wsparcia środowiskowego osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Nr aktu prawnego
252/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2240
Data podjęcia
2009-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2009
Nr aktu prawnego
251/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji