ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2241
Data podjęcia
2009-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
250/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2242
Data podjęcia
2009-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
Nr aktu prawnego
249/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2243
Data podjęcia
2009-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie w likwidacji sporządzonego za 2008 rok
Nr aktu prawnego
248/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2244
Data podjęcia
2009-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej sporządzonego za 2008 rok
Nr aktu prawnego
247/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2245
Data podjęcia
2009-04-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia odcinka ulicy Leśnej w Węgorzewie ( nr Ew. 1376 obręb 02 Węgorzewo) do kategorii drogi gminnej
Nr aktu prawnego
246/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2246
Data podjęcia
2009-04-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
245/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2247
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie realizacji wydatków budżetu powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
244/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2248
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
243/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2249
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ulicy Szkolnej w Węgorzewie kategorii drogi powiatowej, a zaliczenie ww. ulicy do kategorii drogi gminnej
Nr aktu prawnego
242/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2250
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ulicy Konopki w Węgorzewie kategorii drogi powiatowej a zaliczenie ww. ulicy do kategorii drogi gminnej
Nr aktu prawnego
241/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji