ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
XXXVII/181/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021– 2026
Nr aktu prawnego
XXXVII/180/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/179/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Powiatowi Oleckiemu realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych na rzecz mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
XXXVII/178/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży na rzecz mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
XXXVII/177/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/125/2020 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
Nr aktu prawnego
XXXVII/176/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Węgorzewskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXXVII/175/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021– 2026
Nr aktu prawnego
XXXVI/174/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI/173/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo zimowego utrzymania części dróg powiatowych
Nr aktu prawnego
XXXVI/172/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji