ˆ

Uchwały Rady

Pobierz dane XMLAkt prawny: 249/2009Drukuj informacjęAkt prawny: 249/2009

Szczegóły informacji

249/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: -

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2009-04-27

Data podjęcia/podpisania: 2009-04-27

Tytuł aktu:

W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu

Treść:

Uchwała Nr 249/2009
Zarządu Powiatu Węgorzewskiego
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu.
Na podstawie art. 14 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1.
 1. Plan dochodów budżetu powiatu, po zmianach, na dzień 30 marca 2009 roku wynosi 34.132.093 zł.
 2. Dochody wykonano w wysokości 9.760.990,83, tj. w 29,21 %
 3. W kwocie dochodów, o której mowa w ust. 2 zawarto:
  1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
   w wysokości 1.383.813 zł;
  2. środki pochodzące z unii i współfinansowanie z budŜetu państwa w wysokości 98.381,73 zł;

§ 2.

 1. Plan wydatków budżetu powiatu, po zmianach, na dzień 30 marca 2009 roku wynosi 36.157.364 zł.
 2. Zrealizowano wydatki w wysokości 7.323.847,72 zł, tj. w 20,26 %.
 3. Poniesione wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują:
  1. wydatki bieżące 7.205.740,36zł,
  2. wydatki majątkowe 118.107,36 zł.
 4. W kwocie wydatków, określonej w ust. 2 ujęte są:
  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
   powiatowi ustawami w wysokości 1.179.533,67 zł;

§ 3.

 1. Planowany deficyt budżetu powiatu, po zmianach, na 30 marca 2009 roku wynosi 2.025.271 zł.
 2. Wykonanie budżetu za I kwartał br. wskazuje na nadwyżkę w kwocie 2.437.143,11 zł.
§ 4.
Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu powiatu po I kwartale 2009 r. zawarte są w sprawozdaniach
Rb-27S, Rb-28S, Rb - NDS, Rb - N i Rb - Z sporządzanych według obowiązujących przepisów.
§ 5.
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP
  i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.
 
STAROSTA
Halina Faj 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Andrzej Wasilewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Wasilewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-31 10:49:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-31 10:50:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-31 10:50:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5983 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony