ˆ

Uchwały Rady

Pobierz dane XMLAkt prawny: 251/2009Drukuj informacjęAkt prawny: 251/2009

Szczegóły informacji

251/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: -

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2009-04-27

Data podjęcia/podpisania: 2009-04-27

Tytuł aktu:

W sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2009

Treść:

Uchwała Nr 251/2009
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2009
Na podstawie art. 32 ust. 1ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1592 z 2001 r.) oraz na podstawie § 6 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002
r. Nr 46, poz. 430).
uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się powiatowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2009 stanowiący ZAŁĄCZNIK nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgorzewski.
§ 3
Zmian w planie polegających na przesunięciu kwot pomiędzy formami doskonalenia zawodowego w obrębie ogólnej kwoty przyznanej szkole lub placówce dokonuje dyrektor szkoły lub placówki po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Kwoty niewykorzystane podlegają zwrotowi na konto powiatu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
STAROSTA
Halina Faj 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Gasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Gasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-01 18:53:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-01 18:57:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-01 18:58:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5790 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony