ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/161/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1801N (działka nr ewid. 186/2 w obrębie 19 Przystań – Stawki)
Nr aktu prawnego
XXXIV/160/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Węgorzewski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXXIV/159/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021– 2026
Nr aktu prawnego
XXXIII/158/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/157/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XXXIII/156/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXXIII/155/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Węgorzewie wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXIII/154/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021– 2026
Nr aktu prawnego
XXXII/153/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/152/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji