ˆ

Uchwały Rady

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVII/169/2009 Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVII/169/2009

Szczegóły informacji

XXXVII/169/2009

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVII

Kadencja: III (2006-2010)

Data wejścia w życie: 2009-02-26

Data podjęcia/podpisania: 2009-02-26

Tytuł aktu:

W sprawie: przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu na lata 2009-2010

Treść:

Uchwała Nr XXXVII/169/2009
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 26 lutego 2009 roku
W sprawie: przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu na lata 2009-2010.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) i art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami)
Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Program Aktywności Lokalnej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2009 – 2010 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie           
Wiesław Pietrzak        
« powrót do poprzedniej strony