ˆ

Uchwały Rady

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVII/170/2009 Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVII/170/2009

Szczegóły informacji

XXXVII/170/2009

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVII

Kadencja: III (2006-2010)

Data wejścia w życie: 2009-02-26

Data podjęcia/podpisania: 2009-02-26

Tytuł aktu:

W sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na rok 2009

Treść:

Uchwała Nr XXXVII/170/2009
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na rok 2009.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z pózn. zm.) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)
Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala co następuje:
§ 1
Określa się zadania i dokonuje się podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na rok 2009 wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie              
Wiesław Pietrzak           
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony