ˆ

Uchwały Rady

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVII/171/2009Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVII/171/2009

Szczegóły informacji

XXXVII/171/2009

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVII

Kadencja: III (2006-2010)

Data wejścia w życie: 2009-02-26

Data podjęcia/podpisania: 2009-02-26

Tytuł aktu:

W sprawie powierzenia Gminie Budry zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

Treść:

Uchwała Nr XXXVII/171/2009
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie powierzenia Gminie Budry zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.),
Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala co następuje:
§ 1
  1. Wyraża się zgodę na powierzenie w 2009 r. Gminie Budry zarządzania publicznymi powiatowymi drogami gruntowymi położonymi na terenie Gminy Budry w zakresie wykonania remontu, utrzymania i koordynacji robót w pasie drogowym.
  2. Powiat przekaże Gminie Budry dotację w kwocie 25.000 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na realizację powyższego zadania.
  3. Projekt porozumienia wraz z wykazem dróg przekazanych do zarządzania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie            
Wiesław Pietrzak          
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony