ˆ

Uchwały Rady

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIX/172/2009Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIX/172/2009

Szczegóły informacji

XXXIX/172/2009

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIX

Kadencja: III (2006-2010)

Data wejścia w życie: 2009-03-26

Data podjęcia/podpisania: 2009-03-26

Tytuł aktu:

W sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009-2013”

Treść:

Uchwała Nr XXXIX/172/2009
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad dzieckiem
i rodziną na lata 2009-2013”.
Na podstawie art. 19 pkt 2, 4 i 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2008 r. Nr 115 poz. 728), a w związku art. 4 ust.1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592)
Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się powiatowy „Program opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009-2013” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie            
Wiesław Pietrzak         
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony