ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w strzeżonym porcie w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXX/141/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
XXX/140/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021– 2026
Nr aktu prawnego
XXIX/139/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/138/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/137/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej masowych szczepień na chorobę COVID-19
Nr aktu prawnego
XXIX/136/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021–2026
Nr aktu prawnego
XXVIII/135/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/134/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych
Nr aktu prawnego
XXVIII/133/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo zadań powiatowej biblioteki publicznej
Nr aktu prawnego
XXVIII/132/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji