ˆ

Uchwały Rady

Pobierz dane XMLAkt prawny: LV/243/2010Drukuj informacjęAkt prawny: LV/243/2010

Szczegóły informacji

LV/243/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: LV

Kadencja: III (2006-2010)

Data wejścia w życie: 2010-07-01

Data podjęcia/podpisania: 2010-06-30

Tytuł aktu:

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie

Utracił moc przez:

VI/35/2011, VI/35/2011

Treść:

Uchwała Nr LV/243/2010
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z poź. zm. ) uchwala się co następuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgorzewie stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 14/2007 Starosty Węgorzewskiego z dnia 12 czerwca 2007 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, wprowadza się następujące zmiany:
 1. W § 11 ust. 1 uchyla się pkt 5 a
 2. W § 11 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
  „10. Wydział Inwestycji – WI”.
 3. W § 11 ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
  „13. Kontrola zarządcza i audyt – KW”
 4. Uchyla się § 22 a
 5. § 27 a otrzymuje brzmienie:
  㤠27 a
Wydział Inwestycji
Do podstawowych zadań Wydział Inwestycji należy:
 1. Prognozowanie i planowanie zadań w zakresie potrzeb inwestycyjnych powiatu węgorzewskiego w oparciu o:
  1. założenia społeczno-gospodarczego rozwoju Powiatu wyznaczone przez Radę Powiatu Węgorzewskiego,
  2. pisemne wnioski i propozycje mieszkańców powiatu oraz radnych powiatu węgorzewskiego,
  3. pisemne wnioski i propozycje składane przez jednostki organizacyjne powiatu i poszczególne wydziały Starostwa.
 2. Przygotowywanie danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie inwestycji w oparciu o dane z § 27 a pkt 1 oraz monitorowanie ich realizacji.
 3. Sporządzanie wniosków, umów, aneksów umów, załączników i porozumień na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w tym:
  1. pochodzących z funduszy unijnych
  2. dotacji z budżetu państwa,
  3. środków na pomoc finansową pochodzącą z gmin powiatu węgorzewskiego,
  4. innych środków.
 4. Współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań wymienionych w § 27a ust. 3 lit a.
 5. Kontrola realizacji inwestycji we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Ogonkach i informowanie Zarządu Powiatu o przewidywanych zmianach, ewentualnych zagrożeniach odnośnie terminów, harmonogramów, kosztów lub jakości robót.
 6. Przedkładanie Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach oraz rozliczenie zadań i potwierdzanie wykonanych wydatków.
 7. Rozliczanie pod względem rzeczowym i finansowym zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat.
 8. Przygotowywanie wniosków o płatność dla inwestycji dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych.
 9. Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych inwestycji.
 10. Pozyskiwanie i udzielanie Zarządowi Powiatu bieżących, niezbędnych informacji.
 11. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z partnerami zagranicznymi w celu wspólnego aplikowania o ośrodki zewnętrzne.
 12. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.”
§2
Zmienia się schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, który stanowi zał. do niniejszej uchwały.
§3
 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 2. Upoważnia się Starostę do wydania tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010r.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie              

Wiesław Pietrzak          

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Buć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Buć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-07-07 14:17:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-07-07 14:20:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć-Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-07-04 10:57:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4889 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony