ˆ

Uchwały Rady

Pobierz dane XMLAkt prawny: 57/2011Drukuj informacjęAkt prawny: 57/2011

Szczegóły informacji

57/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: -

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2011-08-22

Data podjęcia/podpisania: 2011-08-22

Tytuł aktu:

W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok.

Treść:

Uchwała Nr 57/2011
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 22 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok.


Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr III/21/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. dokonuje się następujących zmian:


a) wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 35.604.605 zł i obejmuje:

• dochody bieżące w kwocie 31.096.881 zł ,
• dochody majątkowe w kwocie 4.507.724 zł.


b) wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 38.631.127 zł i obejmuje:
 wydatki bieżące w kwocie 32.107.809 zł, z czego:
 wydatki jednostek budżetowych 29.464.903 zł, w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.947.196 zł,
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.517.707 zł,

 dotacje na zadania bieżące 295.190 zł,
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.173.667 zł,
 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 459.049 zł,
 obsługa długu 715.000 zł,
 wydatki majątkowe w kwocie 6.523.318 zł, z czego:
 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.523.318 zł, w tym:

• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2.620.891 zł,
• dotacje na zadania inwestycyjne 106.250 zł.


2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 4.792.717 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2

Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2011 rok nie ulegają zmianie.
§ 3

1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
STAROSTA
Halina Faj 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Gasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Gasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-09-05 11:04:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Gasik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-09-05 11:08:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Gasik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-09-05 11:08:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony