ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII/187/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
XXXVIII/186/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/185/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII/184/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/183/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „ Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w powiecie Węgorzewskim na lata 2021-2022”
Nr aktu prawnego
XXXVIII/182/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
XXXVII/181/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021– 2026
Nr aktu prawnego
XXXVII/180/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/179/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Powiatowi Oleckiemu realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych na rzecz mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
XXXVII/178/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji