ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021– 2026
Nr aktu prawnego
XXX/150/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/149/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1801N (działka nr ewid. 186/2 w obrębie 19 Przystań – Stawki)
Nr aktu prawnego
XXXI/148//2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie
Nr aktu prawnego
XXXI/147/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXX/146/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia diet radnych Rady Powiatu w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XXX/145/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXX/144/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Węgorzewskim na lata 2021-2023”
Nr aktu prawnego
XXX/143/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w powiecie węgorzewskim na lata 2021-2025”
Nr aktu prawnego
XXX/142/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w strzeżonym porcie w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXX/141/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji