ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022– 2030
Nr aktu prawnego
XLIII/204/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/203/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Węgorzewskim za rok 2021”
Nr aktu prawnego
XLIII/202/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLII/201/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo zadania w zakresie założenia i prowadzenia Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Węgielsztynie przy Szkole Podstawowej im. Kurta Obitza w Węgielsztynie
Nr aktu prawnego
XLII/200/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022– 2030
Nr aktu prawnego
XLI/199/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLI/198/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia przez Radę Powiatu w Węgorzewie uchwały w sprawie „Karty Praw Rodziny”
Nr aktu prawnego
XLI/197/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wypowiedzenia umowy o współpracy między społecznością lokalną Powiatu Węgorzewskiego i Czerniachowskiego Miejskiego Okręgu
Nr aktu prawnego
XLI/196/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wypowiedzenia umowy o współpracy między społecznością lokalną Powiatu Węgorzewskiego i Ozierskiego Miejskiego Okręgu
Nr aktu prawnego
XLI/195/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji