ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022– 2030
Nr aktu prawnego
XLV/214/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLV/213/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości w formie darowizny
Nr aktu prawnego
XLV/212/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utworzenia Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XLV/211/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022– 2030
Nr aktu prawnego
XLIV/210/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/209/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/193/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 24 marca 2022 roku, w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/208/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XLIV/207/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2021 r.
Nr aktu prawnego
XLIV/206/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Węgorzewie wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XLIV/205/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji