ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
172/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Nr aktu prawnego
171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna i zrębki
Nr aktu prawnego
170/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII/187/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
XXXVIII/186/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/185/2021
Status
Zmieniony
Lp: 117
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII/184/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/183/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „ Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w powiecie Węgorzewskim na lata 2021-2022”
Nr aktu prawnego
XXXVIII/182/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2021-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do działania w imieniu Powiatu w związku z realizacją w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Węgorzewie programu Laboratorium Przyszłości
Nr aktu prawnego
169/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji