Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Szczegóły informacji

204/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data podjęcia/podpisania: 2022-04-27

Data wejścia w życie: 2022-04-27

Tytuł aktu:

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Węgorzewskiego za I kwartał 2022 roku

Na podstawie:

              Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), w związku z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1
 
1. Plan dochodów budżetu powiatu, po zmianach, na dzień 31 marca 2022 roku wynosi 61.682.234,58 zł, w tym:
  • dochody bieżące 47.945.734,58zł,
  • dochody majątkowe 13.736.500,00 zł.
2. Dochody wykonano w wysokości 14.467.521,86 zł, tj. 23,46 % planu, w tym:
  • dochody bieżące 14.467.521,86 zł, tj. 30,18 % planu,
  • dochody majątkowe 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.
3. Plan wydatków budżetu powiatu, po zmianach, na dzień 31 marca 2022 roku wynosi 65.842.113,60 zł w tym:
  • wydatki bieżące 49.290.148,53 zł,
  • wydatki majątkowe 16.551.965,07 zł.
4. Zrealizowano wydatki w wysokości 13.211.856,39 zł, tj. 20,07 % planu, w tym :
  • wydatki bieżące 13.211.856,39 zł tj. 26,80 % planu,
  • wydatki majątkowe 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
5. Planowany deficyt budżetu powiatu, po zmianach, na 31 marca 2022 roku wynosi (-) 4.159.879,02 zł. W I kwartale br. osiągnięto nadwyżkę w kwocie (+) 1.255.665,47 zł.

§ 2
 
Przychody budżetu za I kwartał 2022 r. wyniosły 6.138.494,17 zł i pochodziły z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu za 2021 w wysokości 4.513.776,16 zł, a także niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 1.624.718,01 zł.
 
§ 3
 
Rozchody budżetu w I kwartale 2022 roku wyniosły 0,00 zł.
 
§ 4

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w I kwartale 2022 r. nie wystąpiły.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.
 
 
Starosta            
Marzenna Supranowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Atkielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-02 09:18:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Atkielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-02 09:18:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Atkielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-02 09:18:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
952 raz(y)