ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022– 2030
Nr aktu prawnego
XLIV/210/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/209/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/193/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 24 marca 2022 roku, w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/208/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XLIV/207/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2021 r.
Nr aktu prawnego
XLIV/206/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Węgorzewie wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XLIV/205/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna i zrębki
Nr aktu prawnego
213/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
212/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej sporządzonego za 2021 rok
Nr aktu prawnego
211/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
210/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji