ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wypowiedzenia umowy o współpracy między społecznością lokalną Powiatu Węgorzewskiego i Ozierskiego Miejskiego Okręgu
Nr aktu prawnego
XLI/195/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wypowiedzenia umowy o współpracy między społecznością lokalną Powiatu Węgorzewskiego i Prawdińskiego Miejskiego Okręgu
Nr aktu prawnego
XLI/194/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLI/193/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
XLI/192/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2022 roku
Nr aktu prawnego
192/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
191/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
190/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XL/191/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
189/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2022 r.
Nr aktu prawnego
188/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji