ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 861
Data podjęcia
2015-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Węgorzewskiego za III kwartał 2015 roku.
Nr aktu prawnego
46/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 862
Data podjęcia
2015-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Węgorzewskiego przypadających od dłużnika.
Nr aktu prawnego
45/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 863
Data podjęcia
2015-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Balon - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie do zatwierdzania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
44/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 864
Data podjęcia
2015-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
Nr aktu prawnego
XIII/61/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 865
Data podjęcia
2015-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.
Nr aktu prawnego
XIII/60/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 866
Data podjęcia
2015-10-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla Najzdolniejszych Uczniów - Mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego.
Nr aktu prawnego
43/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 867
Data podjęcia
2015-10-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2015 rok.
Nr aktu prawnego
42/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 868
Data podjęcia
2015-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie.
Nr aktu prawnego
41/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 869
Data podjęcia
2015-09-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg kategorii powiatowej i zaliczenia do kategorii gminnej.
Nr aktu prawnego
40/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 870
Data podjęcia
2015-09-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie cofnięcia stypendium sportowego.
Nr aktu prawnego
39/2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji