ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna i zrębki
Nr aktu prawnego
170/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII/187/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
XXXVIII/186/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/185/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII/184/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/183/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „ Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w powiecie Węgorzewskim na lata 2021-2022”
Nr aktu prawnego
XXXVIII/182/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do działania w imieniu Powiatu w związku z realizacją w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Węgorzewie programu Laboratorium Przyszłości
Nr aktu prawnego
169/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
168/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
167/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji