ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 891
Data podjęcia
2015-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na rok 2015
Nr aktu prawnego
VI/32/2015
Status
Zmieniony
Lp: 892
Data podjęcia
2015-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Węgorzewskim na lata 2015-2017”
Nr aktu prawnego
VI/31/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 893
Data podjęcia
2015-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Węgorzewie za 2014 rok.
Nr aktu prawnego
19/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 894
Data podjęcia
2015-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2015 rok.
Nr aktu prawnego
18/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 895
Data podjęcia
2015-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na rok 2015.
Nr aktu prawnego
17/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 896
Data podjęcia
2015-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie Powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2015.
Nr aktu prawnego
16/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 897
Data podjęcia
2015-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Węgorzewskiego w 2015 r.
Nr aktu prawnego
15/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 898
Data podjęcia
2015-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.
Nr aktu prawnego
14/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 899
Data podjęcia
2015-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg kategorii powiatowej i zaliczenia do kategorii gminnej.
Nr aktu prawnego
13/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 900
Data podjęcia
2015-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do czynności związanych z realizacją projektu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna.
Nr aktu prawnego
12/2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji