ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-08-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w ramach projektu „Razem przeciw przemocy”
Nr aktu prawnego
217/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-07-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021 rok Dyrektorowi Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Nr aktu prawnego
216/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
215/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
214/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022– 2030
Nr aktu prawnego
XLIV/210/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/209/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/193/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 24 marca 2022 roku, w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/208/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XLIV/207/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2021 r.
Nr aktu prawnego
XLIV/206/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Węgorzewie wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XLIV/205/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji