Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Zarządu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2451
Data podjęcia
2009-05-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia bilansów za 2008 rok
Nr aktu prawnego
254/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2452
Data podjęcia
2009-05-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków EFS
Nr aktu prawnego
253/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2453
Data podjęcia
2009-05-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie projektu systemowego pt. „Pomocna dłoń – zespół wsparcia środowiskowego osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Nr aktu prawnego
252/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2454
Data podjęcia
2009-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2009
Nr aktu prawnego
251/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2455
Data podjęcia
2009-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
250/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2456
Data podjęcia
2009-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
Nr aktu prawnego
249/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2457
Data podjęcia
2009-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie w likwidacji sporządzonego za 2008 rok
Nr aktu prawnego
248/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2458
Data podjęcia
2009-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej sporządzonego za 2008 rok
Nr aktu prawnego
247/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2459
Data podjęcia
2009-04-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia odcinka ulicy Leśnej w Węgorzewie ( nr Ew. 1376 obręb 02 Węgorzewo) do kategorii drogi gminnej
Nr aktu prawnego
246/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2460
Data podjęcia
2009-04-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
245/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji