ˆ

Uchwały Zarządu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-10-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2022 roku
Nr aktu prawnego
225/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
224/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2022– 2030
Nr aktu prawnego
XLVI/218/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/217/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgorzewski
Nr aktu prawnego
XLVI/216/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Powiatu Węgorzewskiego do Stowarzyszenia Warmińsko – Mazurskich Samorządów Pogranicza
Nr aktu prawnego
XLVI/215/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
223/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 roku
Nr aktu prawnego
222/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie księgi uczniów wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Gen. J. Bema w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
221/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
Nr aktu prawnego
220/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji